Jitter

Jitter är egentligen en teknisk term som beskriver störningar som uppstår när signaler varierar på oönskade sätt. Owen Marshall, som studerar arbete och kommunikation i inspeliningsstudios, använder termen för att beskriva störningar som uppstår när de klockor som finns inbyggda i olika maskiner är osynkade.

Väldigt många maskiner har inbyggda klockor eller styrs indirekt av klockor någon annanstans. Telefoner, tv-apparater, ugnar, kylskåp, bilar och så vidare.

Men vi människor styrs också av ”klockor”. Det kan handla om allt mellan våra kroppar, naturen eller just klockor. Tillsammans skapar de en unik ”tidslighet” hos varje människa som till stor del är ett resultat av olika maktrelationer.

Vi styrs i hög grad av den ”abstrakta tid” som är ett resultat av arbetsdelningen i det kapitalistiska samhället. Andra maktrelationer påverkar oss i egenskap av olika saker på olika sätt. Patriarkala strukturer gör att kvinnor och män har olika ”klockor” och olika tidsligheter. Den reproduktiva arbetstiden är generellt väldigt mycket längre för kvinnor, något jag kommer att återkomma till framöver.

Andra strukturer påverkar tidsligheter på andra på andra sätt. Det kan handla om att en rullstolsburen person tvingas spendera längre tid i kollektivtrafiken för att det bara finns en hiss eller att transpersoner undviker att röra sig på vissa platser under vissa tider. Det kan handla om att människor med utländsk bakgrund är överrepresenterade inom vissa yrken med obekväma arbetstider eller bor längre från stadens centrum vilket ökar restider.

Allt fler arbeten har också en tidslig koppling, det vill säga någon köper tid av någon annan. Någon ställer om sin egen klocka på ett mer förmånligt vis på någon annan klockas bekostnad. Som när du betalar för att få mat hemkörd. Den här ojämlika tidigheten skulle inte existera om det inte redan fanns en ekonomisk ojämlikhet.

Samtidigt påverkas vi av naturens gång. Under hösten och vintern kanske vi inte är ute lika sent på kvällarna för att det är mörkt. Vi påpekas på olika sätt av att solen går upp och ner vid vissa tidpunkter. Vi påverkas av att våra kroppar behöver äta, sova och uträtta behov.

Ibland är ”klockorna” ur synk. Vi kanske behöver gå på toaletten under arbetstid. Vi kanske är så trötta att vi kommer försent till jobbet. Vi kanske hamnar mitt i ett kaos på Centralstationen för att någon stulit en kopparledning och en massa människors klockar hamnar ur synk med en massa andra klockor. Det kanske blev vintertid och helt jävla mörkt på eftermiddagen då du hade tänkt att ägna dig åt någon utomhusaktivitet. Vi kan kalla alla dessa situationer för ”jitter”.

Så nästa gång någon undrar varför du kommer försent, svara bara ”jitter” och hälsa från mig.

Vilka är dina bästa exempel på Jitter?