Free stuff

4ga35atvqga9em

The Message is the Medium. (Forskningsrapport Lunds universitet 2014) Om fenomenet exkluderande design ur ett ideologikritisk perspektiv

Därför skär jag av brandslangen (uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap 2010, masterprogrammet Lunds Universitet). Om ”meningslöst” våld.

Din guide till en framgångsrik karriär (kampanj, Högdalen Business School 2003). Illustrationer av Ibi Kopimi Botani

The Work Strategy as a Painting (uppsats Lunds Universitet 2011). En diskusksanalys av Sven Otto Littorins målning ”Arbetslinjen”

Att jobba med reklam (essä i Arbetaren 2012). Om vad det egentligen innebär att ta del av reklam

Postskriptum om kontrollsamhällena (essä i Arbetaren 2013). Om att uppmuntran tagit vid där disciplin och kontroll slutade

Glöm inte att gå hem (Essä i Arbetaren 2013). Berlins klubbscen ur ett ekonomisk, geografiskt och historiskt perspektiv (det svänger också!)

Om du kan dansa till det är det en revolution. (essä i Arbetaren 2014). Om varför dans srämmer från höger till vänster

Den sista situationisten. (Essä i Arbetaren 2013) En hyllning till den bäste situationisten Alice Becker-Ho

Mörkrets furste (essä i Arbetaren 2013). Jag läser Johan Lundbergs Ljusets fiender som en knarkare läser FASS

Istället för fitnessindistrin (essä i Arbetaren 2013). Att gå på gym kan vara alldeles gratis