Den där avhandlingen

Den som är nyfiken på min avhandling kan ladda ner den här.

Det är just en avhandling så förvänta dig ingen svindlande läsupplevelse. Om du orkar vänta några månader kommer den ut i en betydligt mer tillgänglig form.

KRONOPOLIS

Har du funderat över hur ditt liv skulle se ut om inte klockor eller
andra sätt att mäta tid funnits? Hur hade det påverkat vår vardag? Hur hade samhället fungerat
?

Kronopolis är en etnografisk studie om tid och makt. Syftet är att
undersöka hur medialiseringen påverkar stadslivet i Malmö ur ett
tidsligt perspektiv.


Medialisering är en process där medieteknologier och kapitalism
sammanflätas och som påverkar hela samhället i grunden.

Kronopolis redogör för hur den processen skapar tidsliga maktrelationer som alla måste förhålla sig till. Hur människors tid blir en vara som köps och säljs, hur tid används för kontroll i olika miljöer, hur tidspress uppstår och hur allt detta förstärks av normer.

Det handlar också om att tidslig makt är ojämnt fördelad och hur ojämlikheterna förstärks. Som när rika köper de fattigas tid eller när de med liten tidslig makt måste anpassa sig efter de med stor.

Det handlar om hur en smart klocka samtidigt som den kopplar upp sig mot samhället även kopplar in samhället i bäraren och förvandlar henne till en replikant. Som tankas på information, blir föremål för konflikter och kontroll samt börjar producera varor åt en rad företag, de flesta helt okända för replikanten.

STÖD DEN HÄR BLOGGEN