Exkluderande design: Clemenstorget, Lund

Clemenstorget i Lund har rustats upp, delvis på grund av den nya spårvagnsstationen. Bänkarna är av två olika exkluderande slag, dels med ryggstöd i mitten och dels såna där man bara kan luta sig emot.


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

KÖP MIN BOK OM EXKLUDERANDE DESIGN HÄR