Dagens Boultbee

Härvan kring Boultbee tar ständigt nya former. Företaget är tydligen inte alls på väg att lämna landet. Det är bara de 684 miljonerna i aktieutdelning som flugit sin kos.

Boultbee har just varit nära konkurs eftersom pengarna, av förklarliga skäl, tagit slut. De klarade sig dock men ägarna har fått lämna ifrån sig kontrollen över de plundrade galleriorna till en advokat.

Samtidigt som ekobrottsmyndigheten utreder Boultbee ser den högst ansvarige politiker Sten Nordin (m) med tillförsikt på framtiden.

”Jag tror att förändringen var helt nödvändig, så att man kopplar bort det gamla Boultbee. Den nya ledningen har från dag ett tagit upp de problem som har påtalats, och som tidigare förnekats rätt mycket av Boultbee”, säger Nordin till Svenska Dagbladet.

Jag har ett förslag på en bättre lösning Sten:

Expropiration (av lat. ex, ”av, från”, och pro’prius, ”egen”), ett rättsligt beteende, där någon av hänsyn till ett allmänt intresse tvingas att avstå en tillkommande rätt eller underkasta sig en begränsning i sin rätt.