Exkluderande design: blått ljus på offentliga toaletter

blåttljus

En av de första formerna av exkluderande design jag la märke till är den uv-belysning som finns på en del offentliga toaletter som ger i från sig ett blått sken. Det blåa skenet är tänkt att göra det omöjligt att ta sprutor.

Egentligen är det samma funktion som en bänk som gjorts omöjlig att sova på. En viss aktivitet är oönskad och förhindras genom design. Ett problem flyttas någon annanstans, bort från de som inte är drabbade av problemet.

På vissa håll, som i Storbritannien, blir det allt vanligare att offentliga helt enkelt tas bort. Vilket i sin tur exkluderar även exempelvis äldre och barnfamiljer.