Nästa gång någon säger att vi inte har råd

Nästa gång någon säger att vi inte har råd med något – som exempelvis att ta emot människor som flyr från krig, sex timmars arbetsdag, nya bostäder eller förnybar energi – vill jag att du kommer ihåg några saker:

De åtta rikaste personerna i världen äger lika mycket som halva jordens befolkning, det vill säga som ungefär 3 739 000 000 personer, gör tillsammans.

De 793 rikaste individerna i världen äger 44 500 000 000 000 kronor, en fördubbling på sju år.

De senaste 25 åren har den rikaste procenten i världen haft större inkomstökningar än de fattigaste 50 procenten tillsammans.

De rikaste tio procenten svenskar ökar sina förmögenheter mer än alla andra.

Näringslivstopparnas löner ökar mer än andras.

Inkomstklyftorna i Sverige växer mer än i något annat västland