Avhandlingen tidigare känd som…

Vad händer om jag struntar i allt som inte handlar om tid? Häng med de närmaste två åren så får du se. Jag har nämligen bestämt att hädanefter titta på allt som händer ur ett perspektiv som vi skulle kunna kalla maktkronografiskt.

Det innebär att ta hänsyn till tidsliga aspekter när det gäller klass, kön, ras, sexualitet eller helt enkelt vardagslivet i Malmö. Det handlar om att hela tiden ställa frågan om vems tid, vilken tid och vilken sorts tid som är inblandad i olika relationer och situationer.

Jag är mycket inspirerad av Sarah Sharma som menar att tid är en unik erfarenhet. Varje människa har en ”tidslighet”. Den är alltid är politisk och uppstår alltid i mötet mellan ett stort antal sociala skillnader och institutioner  Istället för att tala om en generell tid under en viss epok betraktas  tid som en specifik erfarenhet som struktureras i specifika sociala och ekonomiska sammanhang. 

Men jag behöver din hjälp också. Berätta gärna om dina egna erfarenheter. Många menar att kontroll över tid ofta är en klassfråga. Kan du göra ärenden under arbetstid, ta rast om du behöver gå på toaletten eller till och med bestämma när och var du jobbar?

Har du läst något intressant om tid? Några spaningar, höga som låga? Här har du några tips på läsning så länge:

Sharma, Sarah (2011) The Biopolitical Economy of Time. I Journal of Communication Inquiry 35(4) 439– 444

Sharma, Sarah (2012) “It changes space and time! – introducing Power-Cronography”. I Packer, Jeremy och Wiley, Stephen B Crofts (red) Communications Matters – Materialist Approaches to Media, Mobility and Networks. London: Routledge

Sharma, Sarah (2014) In the Meantime – Temporality and Cultural Politics. Durham: Duke University Press