Vad är kritik?

Jag har tolkat Foucault igen. Den här gången handlar det om första (andra) kapitlet ur The Politics of Truth.

Det gör att se det som en fortsättning på En Guide till en icke-fascistisk livsstil.

Vad är kritik?

(Fredrik Edin 2020 pandemiversionen)

Kritik är att bryta ner och omformulera de sanningar som hindrar dig från att formulera alternativ till rådande ordning.

Kritik är att upptäcka och avslöja sambandet mellan maktrelationer och produktionen av kunskap

Kritik är att ifrågasätta de maktrelationer som på förhand avgör vad som kommer att anses vara sant och vad som kommer att anses vara falskt.

Kritik uppstår när du ger dig själv rätten att att ifrågasätta de sanningar som skapas av maktrelationer och de maktrelationer som skapas av sanningar.

Kritik är att bry dig så mycket om dig själv att du spränger de hinder och avslöjar de sanningar som försöker definiera vem och vad du är.

Kritik är modet att överträda de gränser som hindrar dig från vad du kan bli och vad du kan veta.

Kritik är att rasera de hinder som avgör vad du och alla andra kan bli och inte kan bli.