Exkluderande design i konsten

  

Gabriel Stille tog den här bilden i Warzawa.