Kategori: ABC

ABC: dysergi

Dysergi är motsatsen till synergi och innebär att något som tidigare skötts av en aktör tas över av flera som tillsammans gör ett sämre jobb. Du som efter avregleringen försökt hämta ut medicin på ett apotek […]

ABC: valskyldighet

Valskyldighet innebär att tvingas välja bland en massa alternativ till sådant som tidigare tillhandahållits av samhället. Det kan handla om läkare, skolor, bilprovning, telefonabonnemang eller vem som ska förvalta din eventuella pension. Väljer vi att inte […]

ABC: Allmänning

En allmänning är – till skillnad från något privat eller offentligt – utrymmen eller sammanhang där både produktion och konsumtion är fri. Där människor frivilligt och oavlönat driver verksamheten och där resultatet är antingen fritt […]

ABC: annonsblockering

Annonsblockering är ett sätt att slippa se reklam på nätet. Eftersom annonsblockering försvårar publikförsäljning försöker annonsfinansierade sajter få sina besökare att låta bli att använda program som döljer reklam. Det sker genom allt mellan uppmaningar och […]

ABC: tvångsvarufiering

Tvångsvarufiering innebär att du förvandlas till en vara varje gång du tar del av reklam. Den som tillhandahåller reklamplats säljer mottagarna av reklamen till annonsör. Vår relation till organisationer eller företag som tillhandahåller reklamplats kan alltså […]

ABC: publikförsäljning

Publikförsäljning är en typiskt konsumistisk finansieringsform. Företag eller institutioner som på något vis förmedlar reklamplats säljer sin publik till annonsörer. En reklamfinansierad tidning säljer sina läsare, en tv-kanal med reklamavbrott säljer sina tittare och en tågstation […]

ABC: kvasigratis

Kvasigratis är varor som påstås vara reklamfinansierade och kostnadsfria för konsumenten, men som vi i själva verket betalar för vid andra tillfällen. Ingenting är någonsin reklamfinansierat. De pengar som kommer in via reklam betalas alltid […]