Kategori: ABC

ABC: valskyldighet

Valskyldighet innebär att tvingas välja bland en massa alternativ till sådant som tidigare tillhandahållits av samhället. Det kan handla om läkare, skolor, bilprovning, telefonabonnemang eller vem som ska förvalta din eventuella pension. Väljer vi att inte […]

ABC: Allmänning

En allmänning är – till skillnad från något privat eller offentligt – utrymmen eller sammanhang där både produktion och konsumtion är fri. Där människor frivilligt och oavlönat driver verksamheten och där resultatet är antingen fritt […]

ABC: annonsblockering

Annonsblockering är ett sätt att slippa se reklam på nätet. Eftersom annonsblockering försvårar publikförsäljning försöker annonsfinansierade sajter få sina besökare att låta bli att använda program som döljer reklam. Det sker genom allt mellan uppmaningar och […]

ABC: publikförsäljning

Publikförsäljning är en typiskt konsumistisk finansieringsform. Företag eller institutioner som på något vis förmedlar reklamplats säljer sin publik till annonsörer. En reklamfinansierad tidning säljer sina läsare, en tv-kanal med reklamavbrott säljer sina tittare och en tågstation […]

ABC: kvasigratis

Kvasigratis är varor som påstås vara reklamfinansierade och kostnadsfria för konsumenten, men som vi i själva verket betalar för vid andra tillfällen. Ingenting är någonsin reklamfinansierat. De pengar som kommer in via reklam betalas alltid […]

ABC: reklam

Reklam är konsumismens viktigaste kommunikationsform. Vi utsätts för upp till 20 000 reklambudskap om dagen. Den fyller flera viktiga ideologiska funktioner som att rättfärdiga rådande samhällssystem, öka konsumtionen och att detaljstyra människors arbete med att […]

ABC: kund

Kund är vår vanligaste relation till samhället under konsumismen. Vi blir allt mer kunder och allt mindre medborgare. Det är lätt att föreställa sig att bara företag har kunder, men faktum är att det blir […]

ABC: otillräckliga konsumenter

Otillräckliga konsumenter är konsumismens underklass och består av bland annat av unga utan grundskoleutbildning, långtidsarbetslösa, evighetsgäldenärer och andra skuldsatta, fattiga ensamstående föräldrar, hemlösa, tiggare, fattiga missbrukare och papperslösa migranter. Det är viktigt att komma ihåg […]