Kategori: ABC

ABC: kupering

Kupering är den försämring och likriktning av utbudet som är en konsekvens av spotifiering. Utbudet blir ofta kvantitativt sett mindre, kvalitativt sett sämre. Som när en tjänst på nätet gör en marknadsmässig bedömning och ratar […]

ABC: konsumism

Konsumism eller en konsumistisk samhällsutveckling innebär att konsumtion blir en allt viktigare syssla och att vi i allt större utsträckning värderas efter vår förmåga att konsumera, snarare än efter vår förmåga att arbeta och producera. […]

ABC: nersyn

Nersyn innebär att myndigheter och företag vet en hel del om dig och dina förehavanden, medan du vet väldigt lite om dem och deras. Nersynen ökar när säkerhetstjänster får ökade resurser och större befogenheter, men […]

ABC: datalangare

Datalangare (Data Broker, datamäklare) är företag som säljer detaljerad information om människor. Informationen samlas främst in på nätet och i offentliga register. Den kan innehålla uppgifter om allt mellan personliga egenskaper, tillgångar och preferenser, beroende på […]

ABC: kobolt

Kobolt är ett mineral som bland annat används i batterier till telefoner, datorer och elbilar. Mer än hälften av all kobolt som används i världen utvinns i Kongo-Kinshasa under mycket svåra förhållanden, ofta av barn. […]

ABC: krånglopol

Krånglopol är när aktörer på en marknad försvårar prisjämförelser för att slippa konkurrera med priset. Detta sker ofta genom en massa diffusa och svårbegripliga abonnemang. Har du någon gång försökt jämföra priser och villkor för […]