ABC: krånglopol

0590f89e2ef7440ac36ff300a53b2e73

Krånglopol är när aktörer på en marknad försvårar prisjämförelser för att slippa konkurrera med priset. Detta sker ofta genom en massa diffusa och svårbegripliga abonnemang. Har du någon gång försökt jämföra priser och villkor för nät- eller mobilabonnemang vet du vad det handlar om.

Begreppet (Confusopoly) myntades av seriertidiningen Dilberts skapare Scott Adams och har översatt till svenska av @felmoftan

Fördjupning:
För några år sedan gjorde myndigheten Post- och telestyrelsen ett lika tappert som naivt försök att hjälpa människor att jämföra priser på abonnemang. Såhär gick det:

”Vad hände med Telepriskollen?

PTS har tidigare haft en prisjämförelsesajt, Telepriskollen, där konsumenter kunde jämföra priser och villkor för elektroniska kommunikationstjänster.

Det blev alltmer utmanande att utveckla Telepriskollen så att den höll jämna steg med operatörernas erbjudanden och så att den kunde vara en verklig hjälp för den enskilda konsumenten vid köptillfället. PTS beslutade därför att stänga Telepriskollen den 30 april 2012 och i stället fokusera mer på annat konsumentskyddande arbete.”