Exkluderande design: Malmö Centralstation

IMG_1973

Den här bänken är standard på perrongerna ovan jord på Centralstationen i Malmö. Bänkar av den här typen är dock inte entydiga exempel på exkluderande design. Det kan finnas goda skäl att ha armstöd, exempelvis för att rörelsehindrade lättare ska kunna sätta sig och resa sig.

Om bänkskivan däremot lutar rejält finns det bara en enda anledning till detta…