Konsumistiskt ABC

YLD1_127

Under våren tänker jag sätta ihop en sorts ordbok med begrepp som jag menar är typiska för en ”konsumistisk” samhällsutvecklingen.

Utvecklingen innebär konsumtion blir en allt viktigare syssla och där vi i allt större utsträckning värderas efter vår förmåga att konsumera, snarare än efter vår förmåga att arbeta och producera.

Konsumism beror delvis på att delar av produktionen flyttar från vår del av världen till länder med lägre lönenivåer, bristfällig arbetsmarknadslagstiftning, svagare fackföreningar och lägre miljökrav. Det gör inte behovet att sälja det som produceras mindre. Tvärtom expanderar ekonomin vilket gör det ännu viktigare att avsätta det som tillverkas. Det blir därmed också viktigare att kontrollera marknader och oss som konsumerar.

Jag kommer att försöka beskriva det här tillståndet genom ord och begrepp som exkluderande design, ekonomisk rensning, E-sopor, datamäklare, negativ övervakning, evighetsmangel, spotifiering, ideologi, kuppring, krånglopol, mottagarförsäljning, planerad kassaring, slippavgift, underklass och valskyldighet.

Det blir kortfattade förklaringar, några exempel och tips på lämplig fördjupning. Häng med. Och förslå gärna ord.