ABC: Allmänning

vintage-poster-free-vector

En allmänning är – till skillnad från något privat eller offentligt – utrymmen eller sammanhang där både produktion och konsumtion är fri. Där människor frivilligt och oavlönat driver verksamheten och där resultatet är antingen fritt att använda eller säljs utan vinst.

Allmänningar är sammanhang där vi slipper vara kunder.

Fördjupning:

Länge leve folkbiblioteket

FLER ORD HÄR