ABC: publikförsäljning

mostra-cinema-venezia-1932

Publikförsäljning är en typiskt konsumistisk finansieringsform. Företag eller institutioner som på något vis förmedlar reklamplats säljer sin publik till annonsörer.

En reklamfinansierad tidning säljer sina läsare, en tv-kanal med reklamavbrott säljer sina tittare och en tågstation med reklamtavlor säljer sina resenärer. De tar betalt för att leverera så kallade målgrupper – en noggrant beskriven och avgränsad grupp människor – som tar del av reklam­budskapen.

När något helt finansieras med reklam – som exempelvis tidningen Metro – är det inte tidningen som är varan utan uteslutande läsarna