ABC: kund

FlameGun1

Kund är vår vanligaste relation till samhället under konsumismen. Vi blir allt mer kunder och allt mindre medborgare.

Det är lätt att föreställa sig att bara företag har kunder, men faktum är att det blir vanligare att exempelvis myndigheter, sjukhus och skolor kallar de som har kontakt med verksamheterna för ”kunder”.

En orsak till detta är en förändrad människosyn. En medborgare har rättigheter och skyldigheter, medan en kund har en affärsrelation.

Den förändrade människosynen går hand i hand med ekonomiska förändringar. På ett torg som privatiseras och förvandlas till köpcentrum förvandlas besökarna exempelvis per automatik från medborgare till kunder. Samma sak händer när offentlig verksamhet ersätts med privat och vinstdrivande.

Alla människor blir dock inte kunder. Allt fler i gruppen otillräckliga konsumenter utesluts vid olika tillfällen och i olika sammanhang. De är i dessa sammanhang varken medborgare eller kunder utan snarast icke-kunder.

Fördjupning:

Håkan Juholt

Tipstack till De alternativ vi har