Eric Saade och tiden

– Fredrik, vad handlar din avhandling om?
– Hmm, få se nu. Den handlar om städer. Och medialisering!
– Typ tidningar och radio och sånt?
– Nja, snarare logistiska medier som klockor, kalendrar och pengar.
– Eeehm vad? Du kollar typ hur mycket klockan är?
– Nej, jag tittar inte på innehållet utan en process där medialogik och olika teknologier sammanflätas med kapitalismen.
– OK?
– Ur ett tidsligt perspektiv alltså.
– Så det handlar om tid, men inte om…tid?
– Exakt, snarare om tidsliga maktrelationer
– Nu hänger jag inte med alls
– Eric snälla hjälp mig att förklara…