Med chefen runt handleden

Tänk dig att din arbetsgivare gav dig ett armband som du var tvungen att ha på dig under arbetstid. Armbandet gjorde att chefen inte bara kunde se var du befann dig, var du var på väg och vilka rörelser du utförde utan också kunde ge dig signaler om var du borde vara och göra.

Science fiction? Tyvärr inte. Amazon har nyligen tagit patent på ett armband som kan göra just detta. Planen är att börja använda det på företagets lager. När det kommer in en order sänds en signal till armbandet som leder lagerarbetaren till rätt vara. Ledningen kan sedan övervaka hela processen och se till att arbetaren inte latar sig, tar omvägar eller icke sanktionerad raster och vänligt, bestämt och med hög precision peka med hela handen, förlåt armbandet.

En tillfällig lösning innan robotar helt tar över orderhanteringen. Men dåså, kanske du tänker. Robotarna kan jobba och människorna kan göra något vettigare. Vad kan gå snett liksom?

Jo, i en nyliberal värld styrd av trumpar och ulf-kristerssonar finns en överhängande risk att överflödig arbetskraft också blir överflödiga människor. Klasskampen måste omfatta även automatiseringen av samhället. Annars finns en risk att den där sista signalen chefen skickar till armbandet pekar mot en mycket, mycket dyster plats.