Lida i smärtans stad

Jag blir allt mer fascinerad av saker som kallas smarta, som exempelvis bänkar där du kan ladda telefonen, koppla upp dig och givetvis också arbeta både frivilligt och ofrivilligt.

Det dyker upp fler och fler saker som påstås vara smarta, som telefoner, lyktstolpar, tv-apparater och hela hushåll. Det smarta består oftast i att sakerna är uppkopplade, kan koordineras med hjälp av andra smarta saker och kan samla in och analysera data.

Hela städer kan vara smarta. Det innebär att allt fler funktioner samordnas med hjälp av digital teknik. Det kan handla om allt mellan kollektivtrafik till avloppssystem och syftet påstås ofta vara att skapa hållbara och miljövänliga stadsmiljöer.

Att koppla samman olika system i städer är inget nytt. Enligt mediearkeologen Shannon Mattern (2017) har människor gjort så i tusentals år, på ungefär samma sätt men givetvis med något annorlunda redskap.

Men utvecklingen inom kommunikationsområdet och en större samhällsutveckling som ibland kallas ”informationalisering” (Hard och Negri 2003) har gjort möjligheterna att vara ”smart” större än någonsin. Utvecklingen påverkar hur vi arbetar, leker och sover. Den påverkar övervakning, kontroll och konsumtion. Det påverkar vem som får vara med, vem som inte får vara det och hur uteslutningen går till. Det ger upphov till nya maktrelationer, förändrar gamla och kopplar samman både nya och gamla relationer i globala kedjor.

Själva ordet ”smart” kommer från fornengelskans smeortan (“to smart”) som i sin tur kommer från urgermanska ”smertaną” som betyder smärta. Ordet ser ungefär likadant ut i flera germanska språk som nederländskans ”smarten”, tyskans ”schmerzen”, danskans ”smerte” och lågskotskans ”smert”

En av de viktigaste egenskaperna hos smarta städer är att arbete kan vara i stor sett överallt. Då tänker jag inte på att jag kan sitta och jobba på ett fik utan att allt fler redskap och arbetare är uppkopplade, anger sina positioner vare sig de vill eller inte och att kontrollen av arbetet effektiviseras.

Det lustiga är att det engelska ordet för arbete, ”labour”, har en liknande ursprunglig betydelse som smart, nämligen att lida. Något att tänka på nästa gång en cyberprofet vill diskutera arbete i den smarta staden 

Källor:
Mattern, Shannon (2017) Code and Clay, Data and Dirt
Hardt, Michael och Negri, Toni (2003) Imperiet