Ett rum med ideologisk utsikt

Fel
Den här filmen finns inte

I min bok skriver jag en hel del om den exkluderande designens ideologiska funktioner. En av de viktigaste är att dölja maktrelationer, ofta sådana som har med klass och fattigdom att göra. Istället för att försöka lösa samhällsproblem, döljs de.

Jag har nog aldrig sett ett tydligare exempel på detta än utsikten, eller kanske snarare frånvaron av utsikt, från det här hotellrummet.


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

KÖP MIN BOK OM EXKLUDERANDE DESIGN HÄR