Den smarta bänken

Borås kommun ska börja ställa ut ”smarta” soldrivna bänkar som både laddar och kopplar upp ens lika ”smarta” telefon.

Inget fel i det. Jag skulle själv använda dem. Men jag tycker samtidigt att det är problematiskt att en kommun verkar förutsätta att medborgarna är uppkopplade och  därmed har kundrelationer till olika privata telekombolag.

Det är också problematiskt att kommunen verkar förutsätta att medborgarna har smarta telefoner. Telefonerna är dyra och håller medvetet låg kvalitet. Det är inte ovanligt att folk betalar av flera telefoner samtidigt, om de är kreditvärdiga nog att överhuvudtaget kunna ha smarta telefoner alltså.

Den medvetet låga kvaliteten innebär i sig en negativ miljöpåverkan. Den bidrar dessutom till oavbrutna krig med miljontals dödsoffer runt om i världen där mineraler  och andra råvaror som är nödvändiga för tillverkningen av telefonerna finns. Den bidrar också till att generera 50 miljoner ton e-sopor varje år varav största andelen hamnar i tredje världen där de hanteras under svåra omständigheter och dåliga arbetsvillkor, utan större hänsyn till miljö, hälsa eller säkerhet.

Det är också problematiskt att en kommun verkar förutsätta att mer och mer av den medborgerliga dialogen sker på nätet på forum som ägs och kontrolleras av privata företag vi vet ytterst lite om, men som vet väldigt mycket om oss och som säljer denna här informationen vidare till datamäklare.

Den här informationen  tillverkas av oss användare och genererar miljardvinster åt medieföretag. Så det Borås kommun gör är inte bara att ställa ut bänkar utan också små fabriker där medborgarna kan arbeta gratis åt bland andra Facebook och Google.