No Go med Moderaterna

Anna Kinberg Batra vill införa ”förbud för den, som är kriminell eller har uppvisat ett särskilt otrygghetsskapande beteende, att befinna sig i ett bestämt område inom en radie om 500 till 1 000 meter från den plats där beteendet ägt rum, till exempel ett torg eller köpcentrum”.

Enskilda poliser ska kunna införa förbudet omedelbart när de anser det vara befogat. Kinberg Batra hoppas att förbudet ska kunna säkra ordningen när det exempelvis säljs knark utanför en förskola.

Vänta nu, kanske vän av en annan typ av ordning tänker, är det inte redan förbjudet att sälja knark utanför förskolor? Jo. Mycket i förslaget täcks redan av lagar och förordningar.

Så varför lägger Kinberg Batra fram förslaget? Handlar det bara om att trumfa över Ygeman och visa att hårdare tag är moderaternas paradgren, ingen annans?

På två viktiga punkter skiljer sig förslaget från befintlig lagstiftning. För det första behöver man inte vara dömd för något för att omfattas av förbudet. Detta är ett avsteg från en mycket viktig och grundläggande rättsprincip, nämligen att ingen är skyldig i statens ögon förrän hon dömds för något brott i en domstol.

Det finns dock redan ett sådant undantag, lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, som ger arrangörer möjlighet att stänga av supportrar som de misstänker kan komma att begå brott. Kinberg Batras förslag skulle alltså innebära att en liknande lag infördes för alla och överallt.

En ännu viktigare skillnad rör formuleringen ”uppvisat ett särskilt otrygghetsskapande beteende”. Vad innebär det egentligen? Hade det bara rört sig om brott hade hon ju kunnat skriva det. Och, som vi tidigare kommit fram till, är det redan förbjudet att begå brott. Det måste alltså vara andra saker, som idag inte är förbjudna, som avses.

Förslaget påminner en hel del om den brittiska lag som heter ”Antisocial Behaviour, Crime and Policing Bill”. Den har använts för allt mellan att hindra folk att dricka alkohol på offentliga platser, stoppa soppkök, hindra ungar från att spela fotboll på gatan, skingra politiska protester och en mycket lång rad andra saker.

2014 föreslogs en skärpning av Antisocial Behaviour, Crime and Policing Bill. Fler beteenden borde enligt förslaget betraktas som ”asociala”. Alla som var tio år eller äldre borde förhindras att på offentliga platser ”besvära, irritera eller delta i aktiviteter som kan komma att besvära eller irritera andra personer”. Människor som ändå gjorde detta skulle kunna dömas till samhällstjänst, personer som har fått boende genom sociala myndigheter skulle kunna vräkas och vid riktigt allvarliga fall av ”asocialt beteende” skulle de kunna bli fråga om upp till två års fängelse.

Trots stort stöd i överhuset gick skärpningen av lagen som tur är inte igenom. Hur det blir med Kinberg Batras förslag återstår att se. Det kan hursomhelst vara en bra idé att fundera lite krig vilka som kan komma att anses bete sig ”särskilt otrygghetsskapande”. Tiggare, gatumusikanter, hemlösa, politiska aktivister?

Vilka aktiviteter och beteenden som är tillåtna i dag kommer att bli förbjudna imorgon? Vilka straff kommer att utdömas, inte av en domstol, utan av en konstapel på stan?