ABC: ideologi

Ideologi kan förenklat beskrivas som ”betydelse i maktens tjänst”. Att något är ideologiskt innebär att det är formulerat eller konstruerat på ett sätt som stärker maktrelationer och i en förlängning rådande samhällssystem.

Ideologi har tre huvudsakliga funktioner:

1. Att dölja maktrelationer
2. Att verka genom en rad praktiker som påverkar människors åsikter, föreställningar och beteenden.
3. Att rättfärdiga rådande ordning

Fördjupning:
Jonathan Joseph Hegemony – A Realist analysis
Jan Rehmann Theories of Ideology – The Powers of Alienation and Subjection