Fuck Utopia, lets dance

RE-201_T_600_FNL

Ny tid, ny musik, ny version. Den här gången har jag gett mig på Karl Marx och Friedrich Engels Die deutsche Ideologie. Igen. Givetvis finns ett soundtrack. På din popkulturella husleverantör Throwmeaway som vanligt

FUCK UTOPIA LETS DANCE

Inte ett tillstånd som ska uppnås
Inte en plats som ska nås
Inte ett ideal som ska efterliknas
Inte en lag som ska efterlydas
Inte en religion som ska efterföljas
Inte en utopi som ska uppstå

Inte en karta
Efter vilken verkligheten ska rätta sig.

Utan en handling
Som upphäver nuvarande ordning