Anti-luffarburen

Fick tips om en för mig tidigare okänd form av exkluderande design. Det är en sorts bur som satts runt en ventil utanför universitetet i Cardiff. Jag antar att ventilen blåser ut varmluft och att en del frusna personer kurat ihop sig där. Någon annan har upptäckt detta och missunnat de frusna personerna värmen. Men kom ihåg: It’s a system, Neo.