Hasta siempre Comandante

Hugo Chavez

Hugo Chavez avled igår efter en längre tids sjukdom. Visst finns det fortfarande problem i Venezuela när det gäller pressfrihet, kriminalitet och korruption. Men Hugo Chavez var långt ifrån någon galen diktator. Han kom till makten genom ett demokratiskt val. Han har valts om flera gånger. Många av de stora förändringar han genomfört har föregåtts av folkomröstningar. I senaste valet stöddes han exempelvis av en större andel av befolkningen än Alliansen gör hos oss.

Den största parlamentariska motgången var 2007 när han knappt förlorade en folkomröstning där han bland annat ville förbjuda diskriminering på grund av sexuell läggning samt lagstifta om sex timmars arbetsdag.

Genom att bland annat förstatliga delar av Venezuelas naturtillgångar och höja skatterna för utländska företag har en rad positiva förändringar genomförts. Bland annat har:

  • Fattigdomen minskat. Enligt Världsbanken har andelen fattiga minskat från 49 till 23 procent.
  • Analfabetismen utrotats. Läskunnigheten är idag över 99 procent
  • Sjukvården förbättrats. Anslagen har ökat med 800 procent och Venezuela har idag fri sjukvård.
  • Massor av böcker, främst romaner, tryckts och delats ut gratis.
  • Antalet studenter inom högre utbildning fördubblats.
  • Medellivslängden stigit med två år.
  • Flera företag tagits över av de som arbetar i dem.
  • Jordegendomar som tillhört storgodsägare tagits över av fattiga bönder.
  • En hel kontinent förändrats i demokratisk riktning efter åratal av nyliberala experiment.

Vila i frid Hugo Chavez. Den revolution du varit med om att starta fortsätter.