Exkluderande design: Rinkeby

Viktor skickade den här bilden från stockholmsförorten Rinkeby där man låtit bura in ett område där hemlösa tidigare sökt skydd. Hur bänken och anslagstavlan är tänkta att användas i fortsättning är i skrivande stund oklart.


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

KÖP MIN BOK OM EXKLUDERANDE DESIGN HÄR