S.K.U.M.M.A für alle

Några fler bilder från Fasadtidningen. Fotograf: Terje Östling