SCB, SD och arbetarklassen maj 2014

w05g1n6znw7nfs

Precis som i höstas har jag tagit del av SCBs stora väljarundersökning och försökt förstå hur arbetarklassen röstar och förhåller sig till Sverigedemokraterna.

Myten att SDs väljare främst består av arbetslösa män stämmer inte. En större andel av de som har arbete sympatiserar med SD. Däremot sympatiserar en större del av de arbetslösa kvinnorna med SD, jämfört med de som har arbete.

SD ökar något både bland både män och kvinnor med låga inkomster. Bland de som helt saknar inkomst minskar dock SD rejält från 10,0% till 3,7% (underlaget är dock litet vilket gör felmarginalen stor)

SD minskar även bland män som saknar gymnasieutbildning, från 15,2% till 13,3%. Men SD är fortfarande mer än dubbelt så stora som V (5,2%) i den här gruppen. I gruppen män med mist tre års eftergymnasial utbildning är förhållandena nästan de omvända (V 10,0%, SD 4,4%).

SD har också tappat bland kvinnor utan gymnasieutbildning, från 7,3% till 5,7%. Den siffra som förvånade mig mest förra undersökningen var Vs stöd i den här gruppen som då var lägre än samtliga partiers utom KDs. Vs stöd har nu mer än tredubblats, från 2,1% till  6,4%. Anmärkningsvärt är dock att M är nästan tre gånger så stora som V i den här gruppen (18,4%)

SD har minskat bland manliga LO-medlemmar, från 14,7% till 13,7%. De är dock överlägsen två i denna grupp då M som tidigare var nästa lika stora tappat ungefär var tredje sympatisör (14,1% till 9,7%). M och V är nästa exakt lika stora.

SD minskar också totalt bland LO-medlemmar. De förlorar nästan 2 procentenheter, eller var femte sympatisör. SD är nu lika stora bland företagare (8,5% %) som bland LO-medlemmar. SD minskar också i gruppen ”Ej facklärda arbetare” från 13,3% till 9,6%. SD ökar också bland anställda som inte är med i facket.

Om jag ska dra några slutsatser av detta så har SD fortfarande stort stöd bland arbetarklassen; men de minskar total och minskar bland arbetarklassen. Socialdemokraterna har överlägset störst stöd bland LO-medlemmar, låginkomsttagare och människor utan högre utbildning. De har också ökat i flera av dessa gruppen, troligen på Moderaternas bekostnad. Vänsterpartiet ökar visserligen, men som någon på Twitter påpekade sker ökningarna också bland annat i grupper som högskoleutbildade, bostadsrättsinnehavare och högre tjänstemän

Men det är glädjande att SD tappar bland LO-medlemmar. Detta och det faktum att nästan var tredje sverigedemokrat har Moderaterna som näst bästa parti tyder på att många av deras sympatisörer, nuvarande och tidigare, insett vad vi andra vetat hela tiden. En röst på SD är en röst på Alliansen.

(Jag reserverar mig för slarvig läsning)