Den reelt existerande trafikmaktordningen

Bilister är skyldiga att stanna och släppa över fotgängare vid övergångsställen. Trafikförordningen 3 kapitlet 61 paragrafen ska 61 § anger följande:

Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på övergångsstället.

Alla som är ute och går på stan vet dock att den här lagen inte alltid efterföljs. I min hemstad Malmö vore det förenat med livsfara att utgå från att bilisterna skulle ta hänsyn till denna lag. 2011 dog 11 personer efter att ha blivit överkörda på övergångsställen. De senaste åren har i snitt 800 personer skadats eller dödats vid övergångsställen

Politiker och tjänstemän runt om i landet har uppmärksammat problemet. Lösningen? Sätta upp trafikljus? Beivra bilister som bryter mot lagen? Tyvärr inte. Istället tar de helt sonika bort övergångsställen. Då slipper ju bilisterna bryta mot lagen eftersom det inte längre finns något övergångsställe där de kan strunta i att släppa över fotgängare.

I exempelvis Enköping och Sävsjö har många övergångsställen försvunnit. I Malmö vill trafikplanerare Lars Olofsson på gatukontoret ta bort så många övergångsställen det överhuvudtaget går eftersom ”alltför många fotgängare tar för givet att fordonen ska stanna”.

En tredjedel av de 380 övergångsställen som finns i Mölndals kommun kommer att tas bort.  Henrik Granlöf, trafikingenjör på Mölndals gatukontor motiverar tilltaget såhär:

De skapar en falsk trygghet. Gångtrafikanterna förlitar sig på lagen, som säger att bilarna ska stanna. Men så är det inte alltid.

Bilisterna klarar alltså inte av att följa trafikreglerna. Lösningen blir att straffa de fotgängare som snällt får hitta en någon annanstans att gå över gatan. Ett tydligt exempel på hur trafikmaktordningen fungerar i praktiken.