Fredagspyssel med den spekulativa nihilismen

Ray Brassier är en av förgrundsgestalterna inom den löst sammansatta vetenskapsteoretiska skola som kallas ”spekulativ realism”. Jag blev därför mycket förvånad när jag hittade den här intervjun med honom…

KRONOS: How would you describe your ‘love-affair’ with the
speculative realists movement?
RB: The ‘speculative realist movement’ exists only in the imaginations of a group of bloggers promoting an agenda for which I have no sympathy whatsoever: actor-network theory spiced with pan-psychist metaphysics and morsels of process philosophy. I don’t believe the internet is an appropriate medium for serious philosophical debate; nor do I believe it is acceptable to try to concoct a philosophical movement online by using blogs to exploit the misguided enthusiasm of impressionable graduate students. I agree with Deleuze’s remark that ultimately the most basic task of philosophy is to impede stupidity, so I see little philosophical merit in a ‘movement’ whose most signal achievement thus far is to have generated an online orgy of stupidity.

Svaret r lite för bra. Vad menar karln egentligen? Det först öppnade rätta lösningarna vinner äran att få rädda min helg från sömnlösa nätter på grund av metafysiska grubblerier.