Nordkoreakortet

Att ”spela ut Nordkoreakortet” är ett trick liberaler använder när argumenten sinar. Det innebär att påstå att minskade orättvisor ofelbart leder till diktatur. Att all statlig inblandning är ett steg i riktningen mot en samhällssystem som liknar Kinas, Kubas eller just Nordkoreas.

Eftersom jag är lite trött på att stå till svars för diverse diktaturers förehavanden tänkte jag vara så fräck att jag skickar tillbaka nordkoreakortet till er liberaler. Det kanske verkar konstigt. Men faktum är att Nordkorea är ert drömsamhälle. Inte mitt.

Låt oss ta det mest uppenbara först. Nordkorea är ett kapitalistiskt samhälle. Skillnaden är att det bara finns en enda kapitalistisk aktör i Nordkorea. Resten av befolkningen har inget annat val än att gå till jobbet. Precis som här. Kapital är ju när allt kommer omkring en relation mellan människor. Några få livnär sig på alla andras arbete. Och en sak är klar. Det lägger inte fingrarna mellan när det gäller att genomdriva arbetslinjen. De har dessutom sänkt ingångslönerna så pass mycket att alla kommit in på arbetsmarknaden. Det råder också fri konkurrens i Nordkorea. Så pass fri att den enda kapitalisten har konkurrerat ut alla andra pigga entreprenörer.

De har även yttrandefrihet. Precis som vi har de dock sin egen definition. De har också effektiviserat sin yttrandefrihet något. Istället för flera regimtrogna dagstidningar, som här i Sverige, nöjer man sig med betydligt färre. De låter heller inte vem som helst, utan bara de som verkligen vet bäst uttala sig.

Det är ju faktiskt väldigt praktiskt. Veta bäst innebär givetvis att utsagorna sammanfaller med samhällssystemets objektivt bästa. Här i Sverige uttalar sig exempelvis Per Gudmundson och Blondinbella om väldigt många saker. Gudmundson för att han stödjer det liberala systemet på ett ideologiskt plan. Blondinbella för att hon stödjer det på ett praktiskt. I Nordkorea har man slagit samma dessa båda funktioner och låter högsta ledaren för Demokratiska folkrepubliken Korea, Kim Jong-un, uttala sig om det mesta.

Ibland kan den store ledarens ord utsagor verka konstiga, absurda eller till och med direkt felaktiga för oss mindre avancerade kamrater. Men det beror bara på att han i sin oändliga visdom har en betydligt mer sofistikerad analys av samhället än vi andra. Precis som här alltså.

Sist men inte minst. Nordkorea avskaffade skatt redan 1974.

Fredrik Edin