Fildelning som religion

Kammarkollegiet har godkänt kopimismen som religion. Varför inte? Jesus är ju trots allt historiens förste och mest kände fildelare.

Om inte annat följer de en uråldrig och rättfärdigad tradition