Ekonomifakta

Sedan Alliansen tog över 2006 har antalet unga arbetslösa ökat med 23% och antalet förtidspensionerade med 18%. Arbetslinjen i praktiken.