Trolla med Arbetsförmedlingen

Häromdagen påstod Arbetsförmedlingen att 15% av deltagarna i tvångsåtgärden Fas3 går vidare till arbete eller studier. Eller om man så vill, att 85% inte gör det.

Men 15% är trots allt en hög siffra. Särskilt med tanke på att Arbetsförmedlingen själva bara för tre månader sedan uppgav att bara 1,5% går vidare till arbete eller studier. Eller om man så vill, att 98,5% inte gör det.

Vad har hänt under dessa tre månader? Har Arbetsförmedlingen blivit tio gånger så bra på att hitta riktiga jobb eller studier åt deltagarna i Fas3? Samtidigt som arbetslösheten totalt sett stiger?

Eller har de gjort en klassiker – det vill säga ändrat på sättet att beskriva verkligheten, när verkligheten inte ser ut som man vill – och helt enkelt bara räknat på ett nytt sätt?  You do the math.