Kategori: Fas3

Meningen med Fas3

Syftet med Fas3 och andra liknande åtgärder är att sänka lönerna, hålla inflationen nere samt tillfredställa de medborgare som tycker att arbetslösa har det alldeles för bra. Men det finns ytterligare ett syfte. Hungriga entreprenörer […]

The åtgärd formerly known as Fas3

Fas3 är troligen den mest kritiserade arbetsmarknadsåtgärden sedan statarsystemet. Med all rätt. Fas3 innebär meningslöst tvångsarbete under katastrofala villkor. Deltagarna får inte lön utan ett ”aktivitetsstöd” långt under vad någon anställd skulle acceptera. Faktum är […]

Socialpolitikens historia

Ok, jag överdrev. Men en liten jämförelse är på plats. I slutet av 1800-talet var det förbjudet att vara arbetslös. Arbetslösa sattes i tvångsarbete. Var de för sjuka för att arbeta blev det finkan istället. […]

Sharing is caring

Andreas Cervenka är något så unikt som en utmärkt ekonomijournalist. Det finns ju en helt del intressant information att hämta på ekonomisidorna i våra morgontidningar och exempelvis Dagens industri. Men tyvärr skriver de flesta ekonomijournalister bara […]

Fas3 vs Fas2

Av den inte alldeles lättlästa texten i länken framgår att Fas3 numera inte bara innebär lönedumpning, undanträngning av riktiga jobb, tvångsarbete och ett permanent b-lag på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsåtgärden konkurrerar även ut andra arbetsmarknadsåtgärder.

Facket och fas3

Bloggen Fasan skriver ett öppet brev till Sveriges fackföreningar angående fas3. De borde bry sig. De som tvingas delta i fas3 saknar i stort sett alla rättigheter fackföreningarna har kämpat till sig under dryga hundra […]