Facket och fas3

Bloggen Fasan skriver ett öppet brev till Sveriges fackföreningar angående fas3. De borde bry sig. De som tvingas delta i fas3 saknar i stort sett alla rättigheter fackföreningarna har kämpat till sig under dryga hundra år.

Fackföreningarna befinner sig dessutom i en unik position. Varje enskild fas3-placering måste nämligen godkännas av – just det – facket. Om Sveriges fackföreningar kom fram till samma sak som Sveriges riksdag, nämligen att fas3 borde stoppas, skulle de alltså kunna göra det. Bums.

Men det händer uppenbarligen inte. Istället har de godkänt placeringar där kollektivavtal saknas och arbetsrätten är obefintlig. 26 000 gånger dessutom.