Dit näsan räcker

Sex av våra största fackföreningar uttalar sig skarpt mot att utländska arbetare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Bra. Men är det inte dags för fackföreningarna att även belysa problemet att svenska arbetare utnyttjas?

Regeringen har gjort den svenska arbetsmarknaden kall och orättvis där det görs skillnad på människor och människor

Den beskrivningen stämmer alldeles utmärkt även när det gäller fas3. Här har fackföreningarna dessutom en chans att verkligen påverka. Varje enskild fas3-placering måste nämligen godkännas av – just det – facket.