Är du strulig lille vän?

Svenskt Näringsliv har ett problem. Det är svårt att få tag på kompetent arbetskraft till de företag de representerar. Det är inte tillräckligt många som vill bli ingenjörer och ekonomer. Deras lösning? Hindra folk från att utbilda sig till annat.

SN håller på att knåpa ihop rapporten ”Konsten att strula till ett liv” där de varnar för ”irrvägar”, ”nöjesstudier” och ”lågproduktiva utbildningar”. Utbildningar inom konst och humaniora leder enligt SN inte till jobb och bör därför bekostas av studenterna själva i högre grad än andra utbildningar.

Förutom att de har fel i sak skvallrar inställningen om en kortsiktigt syn på utbildning. Skolan ska leverara arbteskraft. Punkt. Det finns ingen poäng med att höja bildningsnivån om det inte leder till ökad profit.

Visst, det finns en massa mindre seriösa kurser på högskolor och universitet. Jag är den första att skriva under på att standarden på högre utbildning borde höjas. Men det finns ett egenvärde i att folk läser konst, filosofi och språk. På kort sikt är det värdefullt för den enskilde, den enskildes omgivning och – hör och häpna – med största säkerhet också för den enskildes arbetsgivare alldeses oavsett vad personen i fråga jobbar med. På lång sikt handlar det om att hela samhället blir mer civiliserat.

Inte nog med det. De som går de utbildningar SN önskar premiera borde tvingas läsa även konst och humaniora. Jag lovar att vi skulle få oerhört mycket bättre ingenjörer och ekonomer då.

Jag lovar dessutom att till och med Svenskt Näringsliv skulle vinna på ett samhälle där bildning styrde produktionen istället för tvärtom.