Avstjälpningsåtgärden

Det har varit mycket uppmärksamhet kring fas3 senaste tiden. Mer kommer det att bli. Även här, var så säkra.

Senaste i raden av missförhållanden som avslöjats rör de två kvinnor som riktade kritik mot sin anordnare i media och efter detta blev avstängd av Arbetsförmedlingen.

Rätten att avslöja missförhållanden på exempelvis en arbetsplats kallas meddelarfrihet och är skyddad  i grundlagen. Nu har Justitiekanslern dock beslutat att inte inleda någon brottsundersökning mot Arbetsförmedlingen. JK menar att meddelarfriheten bara gäller anställda, inte deltagare i arbetsmarknadsåtgärder.

Deltagare i fas3 har alltså inte heller här samma rättigheter som andra på arbetsmarknaden. Med tanke på att fler och fler kommer in i fas3 och väldigt få av dem (1,5%) får jobb håller det på att skapa ett premanent b-lag på arbetsmarknaden som på punkt efter punkt saknar de rättigheter som är fullkomligt självklara för alla andra. Där långstidsarbetslösa tvingas delta eller förlora sin försörjning. Ett system som har fler likheter med samhällstjänst än med ett riktigt arbete.