Vad är det för fel med kollektivavtal Håkan Juholt?

You can’t call yourself a think tank if all your ideas are stupid

Efter att den värsta besvikelsen lagt sig är det dags att fundera på vad Juholt och Waidelich egentligen vill. Alliansens styre har inneburit några fruktansvärda år för de som har det allra sämst.

Så vad Juholt och Waidelich vill göra för att förbättra deras situation? Ett förslag hittar de hos den allt annat än vänsterinfluerade tankesmedjan SNS Konjunkturråd. De verkar ha haft någon sorts slutrea på korkade förslag där Juholt och Waidelich fått med sig vad Anders Borg ratat, nämligen ”välfärdsjobben”.

Här är några av de bärande idéerna:

För att klart markera skillnaden mot reguljär sysselsättning utgår inte någon marknadsmässig lön för välfärdsjobb utan detta ska ses som individens motprestation till samhället för uppburet stöd.

Välfärdsjobb innebär en gradvis ökande skyldighet för någon som är arbetslös, och andra arbetsföra i utanförskapet, att utföra arbetsuppgifter som är meningsfulla för samhället men som inte annars skulle ha blivit utförda.

Givet att alla arbetsförmögna i utanförskapet omfattas blir det heller inte stigmatiserande att utföra välfärdsjobb.

De arbetsuppgifter som ska utföras ska vara meningsfulla för samhället men samtidigt sådana som inte utförs i dag.

Välfärdsjobb ska också kunna omfatta ett stort antal personer som stannar långvarigt i denna verksamhet…

Den som varit arbetslös i sex månader ska välfärdsarbeta 20 timmar i veckan. Den som varit arbetslös ett år ska välfärdsarbeta 35 timmar i veckan. Vilket faktiskt innebär en skärpning gentemot dagens system. Läs gärna vidare själv.

De personer som mycket väl kan bli statsminister och finansminister i en socialdemokratisk regering förespråkar alltså en reform som skulle innebära att ett stort antal människor på arbetsmarknaden kommer att befinna sig i ett permanent b-lag som inte omfattas av kollektivavtal.