Style is king

Ibi Kopimi Botani. Tack för att du gjort världen vackrare, smartare och oerhört mycket svårare att förutsäga. För att du fortfarande gör det. Det slutar ju inte här.

Livet, verkligheten, världen är en kopia av en kopia av en kopia. Just dina kopior blev bara bättre och bättre och bättre. Det kommer de att fortsätta bli.

Som projektiler du skickat ut i universum för att bli kopierade på nytt av någon annan, någon annanstans i all oändlighet.

Kopimi forever.

Vila i frid min vän.