Tobleronepolitik

Mats Odell och Sven Otto Littorin har bestämt sig för att lansera begreppet ”tobleronepolitik” för att beskriva oppositionens politik. Med tobleronepolitik menar de enligt Mats Odell att:

”Man tar det på kortet och skickar fakturan till svenska folket. ”

Med ”det” menas exempelvis vård, skola och omsorg, med ”fakturan” menas skatter och ”svenska folket” är alltså skattebetalarna.

Utmärkt initiativ. Det går nämligen precis lika bra att beskriva Odells och Littorins politik med hjälp av tobleronemetaforer. Innebörden blir givetvis något annorlunda:

”Man tar någons toblerone och ger den till sina rika kompisar”.

Med ”någons” menas svenska folket, med ”toblerone” menas exempelvis vård, skola omsorg, apoteken, SJ, allmännyttan och så vidare och och med ”rika kompisar” menas just rika kompisar.

Det är i skrivande stund oklart om Odell och Littorin systematisk stjäl godis från barn, men det finns saker som skulle förvåna mig mer om man säger så.