Leve monarkin

 

mussolini_c1945

 

Monarkin fyller en viktig samhällsfunktion. Vid alla seriösa revolutioner har det varit en viktig symbolhandling att ta statsöverhuvudena av daga på något spektakulärt sätt. 

Ur det perspektivet är det givetvis bra att Viktoria valt en man av folket. Det vore fruktansvärt om kungahuset skulle dö ut på grund av inavel.

Nu slumpar det sig dessutom så väl att Daniel inte bara har andra gener än kungafamiljen. Han har dessutom i vissa avseenden bättre gener. Det sägs exempelvis att Daniel haft 0,1 på högskoleprovet, ett resultat som hans blivande svärfar med största sannolikhet inte skulle komma i närheten av. 

Så fortsätt ni att äta gåslever på min bekostnad. Jag vet att jag kommer att få valuta för pengarna en dag.