En jobbigare skoldag

vbs0j1utahdhkz

Läser du böcker? Du kanske till och med bryr dig om vem som fick nobelpriset i litteratur? Trivdes du i skolan? Läste du dina läxor? Grattis. Tyvärr tillhör du en grupp som kommer att minska. Särskilt om du inte växt upp i ett akademikerhem.

Enligt Skolverket ökar skillnaden mellan skolor dramatiskt. Skillnaderna i resultat har fördubblats sedan slutet av 90-talet. Den likvärdiga skola som varit en av hörnstenarna i det svenska samhället finns inte längre. De rikas skolor blir bättre, medan de fattigas blir sämre. Enligt skolverket är betydelsen av elevernas sociala bakgrund stor och det finns indikationer på att den har ökat under de senaste åren.

I vissa fall blir de sämsta skolorna så dåliga att de läggs ner. Som Rosengårdsskolan i Malmö som hade så dålig arbetsmiljö och låga betyg att stadsdelsfullmäktige beslöt att helt enkelt stänga den och flytta eleverna till andra skolor. När jag berättar detta för vänner i Stockholm har de sällan hört talas om det. Däremot har ingen missat att överklassinternatet Lundsberg höll stängt i några dagar.

Men staten (nåja, kommunerna) och kapitalet sitter ju som bekant i samma båt och den ene skjuter så gärna till när den andre misslyckas med sina uppgifter. De som inte har möjlighet att lära sig tillräckligt i kommunala eller profitdrivna skolor erbjuds genast den avdragsgilla tjänsten ”läxhjälp” för några hundralappar i timmen. Läxor innebär ju redan i sig en ojämlikhet eftersom kvaliteten påverkas av om det finns många i hemmet som har tid, kunskap och möjlighet att hjälpa till med dem.

Nu straffas fattiga trippelt. Skolorna blir sämre. Läxläsning blir viktigare. Läxläsning kostar dyra pengar. Tyvärr ingen konspiration eller något systemfel. Det är just så kapitalismen fungerar. Tidigare har vi haft den goda smaken att låta detta gå ut över barn i så liten utsträckning som möjligt.

Ur Arbetaren #42 2013