Kategori: Hegemopolis

Pseudoprivata platser

Igår skrev jag om pseudooffentliga platser, det vill säga platser som kan verka offentliga men i själva verket är privatiserade. Det förekommer också pseudoprivata platser,  det vill säga platser som kan verka privata, men som […]

Hegemopolis (PM25): Analys

Förr eller senare måste forskaren dra sig tillbaka och bearbeta sina fältanteckningar. Enligt Emerson, Fretz och Shaw (2011:171) handlar det om att systematiskt gå igenom massor av fältanteckningar och andra noteringar för att hitta trådar […]