Storebror, nu ännu högre (AN #001)

Förra veckan rapporterade jag om hur ”smarta” lyktstolpar i San Diego används för att övervaka allt mellan luftföroreningar, trafik och människor.

Idag är det dags att höja blicken något. Särskilt om du exempelvis bor i Köpenhamn. Där kretsar med jämna mellanrum ett flygplan på låg höjd. Planet är försett med kameror som varje sekund tar högupplösta bilder av staden. Bilderna gör det möjligt för polisen att gå tillbaka till vilken plats som helst vid vilken tidpunkt som helst för att observera ett misstänkt brott. När de hittat något av intresse kan de gå tillbaka i tiden och studera upprinnelsen. De kan också gå framåt i tiden för att studera efterspelet. Vad ledde fram till brottet? Var tog förövaren vägen?

Tekniken, som kallas Persistent Surveillance Systems eller Eye in the Sky, har utvecklats i Irak av USAs krigsmakt. Syftet är att kunna övervaka städer dygnet runt och kunna se både vad som leder fram till exempelvis ett bombattentat samt ta reda på var de inblandade tar vägen. Tekniken har nu börjat användas av polisen runt om i världen för att övervaka städer.

Planen är alltså en sorts flygande panoptikon som dessutom kan resa i tiden. Du vet inte om du blir fotograferad eller inte, men det faktum att du skulle kunna blid det har en disciplinerande effekt. Eller som en polischef i Dayton, Ohio – en av alla städer där tekniken används – uttrycker det angående buset i stan:

“I want them to be worried that we’re watching. I want them to be worried that they never know when we’re overhead.”

Än så länge kan kamerorna inte se tydliga ansikten eller registreringsskyltar. Men tekniken går framåt. Washington Post påpekar att de redan idag kan erbjuda polisen – och företag och andra – ett överflöd av data.

Som vanlig undrar jag: vad kan gå snett liksom? Du som har ”rent mjöl i påsen” behöver såklart inte oroa dig.