Exkluderande design mot rasism

Den tyska delstaten Brandenburg har ställt ut 156 såna här bänkar för att markera mot rasism.

En bra aktion så länge vi kommer ihåg att den är högst symbolisk. Riktigt exkluderande design tar ju inte hänsyn till om någon är rasist eller inte. De delar istället in folk i fattiga och rika, boende och hemlösa, nyktra och missbrukare, konsumenter och icke-konsumenter.


STÖD DEN HÄR BLOGGEN